top of page

-תיקי עבודות 

כאן תוכלו לראות דוגמאות להפקות וידיאו

שעשינו עבור הלקוחות שלנו, לקידום שדה
או דברים שקשורים למוזיקה של שיר אלוני.
להתרשמותכם מהיכולות והניסיון המקצועי שלנו.

 

ניתן לצפות בחומרים עדכניים גם בערוץ שדה TV ביוטיוב או בפייסבוק